DOĞU ANADOLU ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ


Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, merkezi Erzurum’da olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesindeki çeşitli ormancılık problemlerini çözmek üzere, 1967 yılında Ankara-Ormancılık Araştırma Enstitüsüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur. 01.01.1993 tarihine kadar bu şekilde faaliyet gösteren Müdürlüğümüz, 3800 sayılı Orman Bakanlığı kuruluş kanunu ile direkt bakanlığa bağlı ve bölgesel çalışan 11 araştırma müdürlüğünden biri olmuştur. 2004 yılından 2011 yılına kadar Bakanlık Makamınca kapatılan Orman Toprak Laboratuvar Müdürlüğü hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüştür. 29.06.2011 tarih ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname gereği, yeniden yapılanma kapsamında Orman Genel Müdürlüğüne bağlı taşra kuruluşu olarak yapılandırılmış ve Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adı altında araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca bu süreç içerisinde toprak laboratuar hizmetlerine son verilmiştir.


2015 yılı itibari ile 11 teknik personel 1  taşınır kontrol yetkilisi ,1  mutemet,1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni,4 yardımcı personel ve 3 şoför ile birlikte toplam 21personelden oluşmaktadır.


GÖREV ALANI